58 767-71-08
nasza infolinia
NASZE BIURA
adresy i kontakty
O NAS galeria/certyfikaty
CEL PODRÓŻY:
WYJAZD Z:
TERMIN OD: DO:
Strona główna › NASZA OFERTA › WIZY - POŚREDNICTWO › Wizy do USA

Wizy do USA

RODZAJE WIZ


WIZA TURYSTYCZNA

W celu ubiegania się o wizę turystyczną do USA należy w trakcie rozmowy z konsulem przedstawić następujące dokumenty:

 • Paszport ważny minimum 1 rok od daty wyjazdu,
 • wypełniony prawidłowo, dokładnie i rzetelnie wniosek wizowy - 1 egzemplarz ( wypełnia się w oddziałach Holidays ) 
 •  wypełniony prawidłowo supplement -dodatkowy formularz wizowy (tylko mężczyźni w wieku 16-45 lat)
 • 1 zdjęcie

ZDJĘCIE

Zdjęcie wykonane w ciagu ostatnich sześciu miesięcy, musi być przyklejone na wniosku wizowym;
Wymiary zdjęcia - kwadrat o boku 5 cm;
Fotografia może być czarno-biała lub kolorowa;
Tło - białe lub inne jasne, jednolite;
Twarz na zdjęciu musi mierzyć 3 cm od czubka głowy do podbródka;
Wzrok i twarz muszą być skierowane prosto w obiektyw aparatu;
Oboje uszu powinno być widoczne;
Nie można fotografować się w ciemnych okularach;
Nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widoczna

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu z aktualnego miejsca pracy, dokumenty stwierdzające zarobki osoby ubiegającej się o wizę, zaświadczenie o urlopie udzielonym na okres pobytu w USA oraz dokumenty potwierdzające dochody z innych źródeł .
 • Zaświadczenie o zarobkach współmałżonka.
 • Zaproszenie od rodziny lub znajomych z USA. Może to być zaproszenie w formie listu lub formalne zaproszenie /tzw. "affidavit of support"/ potwierdzone notarialnie
 • W przypadku studentów, uczniów należy okazać indeks, legitymację studencką oraz wszystkie dokumenty świadczące o sytuacji finansowej rodziców.
 • W przypadku nieletnich dzieci potrzebna jest zgoda obojga rodziców na wyjazd dziecka. Jedno z rodziców powinno być przy rozmowie z Konsulem z własnym dowodem osobistym , dowodem osobistym drugiego z rodziców, pisemną, notarialną zgodą drugiego z rodziców na wyjazd dziecka do USA oraz z zupełnym aktem urodzenia dziecka.
 • Osoba ubiegająca się o wizę powinna przedstawić poprzedni paszport, bilety lotnicze lub inne dokumenty świadczące o odbytych podróżach przez osobę starającą się o wizę.
 • W przypadku posiadania prywatnej firmy należy przedstawić zaświadczenie - wpis do rejestru działalności gospodarczej, regon firmy, kopie przelewów podatku dochodowego, VAT - oraz ZUS - z ostatnich 3 miesięcy, deklarację ZUS DRA z wyszczególnioną liczbą zatrudnionych pracowników.
 • W przypadku wyjazdu innego niż turystyczny /leczenie, sprawy losowe itp./ należy przedstawić faks lub inny dokument potwierdzający chorobę, wysłany bezpośrednio ze szpitala lub przez lekarza.
 • Zaświadczenie z banku o stanie konta dewizowego lub złotówkowego (mile widziane kopie dokonywanych operacji)
 • Dokumenty obrazujące stan majątkowy np. dowód posiadania nieruchomości - dom, mieszkanie własnościowe, działka, samochód a w przypadku rolników zaświadczenie z gminy o dochodowości gospodarstwa rolnego z opisem budynków oraz maszyn znajdujących się w gospodarstwie lub inne dokumenty obrazujące średnie miesięczne dochody uzyskane z uprawy ziemi i gospodarstwa.
 • W przypadku osoby, która przedłużała pobyt w USA zaświadczenie z amerykańskiego Urzędu Imigracyjnego potwierdzającego przedłużenie poprzedniego pobytu w USA.
 • Wszystkie inne dokumenty potwierdzające więzi z osobami w USA /zdjęcia, listy itp./ lub turystyczny cel wyjazdu

Uwaga:
Wszystkie w/w dokumenty należy uznać za podstawowe.
Konsul podczas rozmowy może poprosić o inne dokumenty świadczące o wiarygodności starającego się o wizę.


WIZA SŁUŻBOWA

Osoby udające się do Stanów Zjednoczonych do firmy amerykańskiej w celu prowadzenia rozmów handlowych lub uczestniczenia w szkoleniu, mogą ubiegać się o wizę typu "business"..Prosimy o przyniesienie ze sobą następujące dokumenty, które należy złożyć w okienku służbowym:

 • Imienne zaproszenie z firmy amerykańskiej, papierze firmowym, może być w postaci faksu. W zaproszeniu muszą być wyszczególnione nazwiska osób udających się do USA oraz dokładnie określony cel wizyty.
 • Pismo przewodnie na papierze firmowym instytucji delegującej na wyjazd z podaniem stanowiska, stażu pracy, dochodów i celu wizyty osoby wyjeżdżającej do USA.
 • Kseropie dokumentów dotyczących polskiej firmy delegującej:
  - regon
  - odpis aktualny z rejestru handlowego (RHB) lub zezwolenia na działalność gospodarczą. 
  - zaświadczenie z ZUS o ilości osób zatrudnionych przez polska firmę, lub deklaracja i przelew bankowy do 
     ZUS za ostatni miesiąc.
  - przelewy podatkowe firmy przynajmniej z ostatnich 3 miesięcy VAT i dochodowy.

UWAGA!

Od firmy delegującej o własności zagranicznej wymagane są tylko kserokopie regonu i odpis aktualny z rejestru handlowego.

 • Wypełniony i podpisany własnoręcznie przez osobę ubiegającą się o wizę formularz wizowy DS.- 156.
 • Zdjęcie

ZDJĘCIE

Zdjęcie wykonane w ciagu ostatnich sześciu miesięcy, musi być przyklejone na wniosku wizowym;
Wymiary zdjęcia - kwadrat o boku 5 cm;
Fotografia może być czarno-biała lub kolorowa;
Tło - białe lub inne jasne, jednolite;
Twarz na zdjęciu musi mierzyć 3 cm od czubka głowy do podbródka;
Wzrok i twarz muszą być skierowane prosto w obiektyw aparatu;
Oboje uszu powinno być widoczne;
Nie można fotografować się w ciemnych okularach;
Nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widoczna
Ważny paszport z wolnymi stronami do wglądu.
Poprzednio używane paszporty do wglądu.
Obcokrajowcy powinni przedstawić dowód stałego pobytu w Polsce albo polską wizę z prawem do pracy lub studiowania.


WIZA NAUKOWA

W celu ubiegania się o wizę naukową do USA należy przedstawić:

 • Formularz wizowy
 • Zdjęcie
 • Ważny paszport z czystymi stronami na wizę.

Dokumenty z USA:

 • Zaproszenie imienne na konferencję, sympozjum, sesję, itp.(wiza typu B-1) 
 • Formularz I-20 (wiza typu F-1, F-2, M-1, M-2)
 • Formularz IAP-66 (wiza typu J-1, J)
 • Pismo przewodnie z miejsca pracy, z instytucji w Polsce delegującej lub sponsorującej wyjazd do USA

 

Wyślij pytanie
Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Pytanie
Przepisz kod z obrazka
(Kliknij aby odświeżyć)