58 767-71-08
nasza infolinia
NASZE BIURA
adresy i kontakty
O NAS galeria/certyfikaty
CEL PODRÓŻY:
WYJAZD Z:
TERMIN OD: DO:
Strona główna › NASZA OFERTA › WIZY - POŚREDNICTWO › Wizy do CHIN

Wizy do CHIN

POBIERZ WNIOSEK O WIZĘ

Obywatele Polscy zobowiązani są do wyrobienia wizy przed wjazdem do Chin (nie dotyczy Hongkongu, Macao, Tajwanu)

 

Czas oczekiwania na wizę:

W normalnej sytuacji, o ile osoba ubiegająca się o wizę złoży komplet wymaganych dokumentów, na odbiór wizy należy czekać 5 dni kalendarzowych.
Wiza może być wydana w trybie ekspresowym. Konieczne jest wówczas, aby wnioskodawca zaznaczył na wniosku, że ubiega się o skrócenie czasu oczekiwania na wizę, a przy odbiorze wniósł dodatkową opłatę.
Wydział Konsularny nie wydaje wiz w dniu złożenia dokumentów.

Konsulat jest otwarty w: poniedziałki, środy i piątki.


Podstawowe dokumenty konieczne do uzyskania wizy:

1. Paszport ważny jeszcze przynajmniej 6 miesięcy.
2. Jedna kolorowa fotografia ( twarz na wprost jak do najnowszych paszportów )
3. Wypełniony wniosek wizowy. ( do pobrania na stronie Holidays )
4. Bilet lotniczy w obie strony lub wydruk rezerwacji biletu.
5. Potwierdzenie rezerwacji hotelu.

Ważność wiz i dopuszczalna ilość wjazdów:

Wiza turystyczna do 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia dokumentów. Dopuszczalna ilość wjazdów: 1 lub 2.

Pozostałe wizy
W wypadku pozostałych typów wiz określenie terminu ważności, ilości dni każdej wizyty oraz ilości wjazdów uzależnione jest od konkretnej sytuacji wnioskodawcy i zaproszenia, które mu przesłano.

UWAGA:
W określonym w wizie terminie ważności można wjechać na terytorium Chin tylko tyle razy, ile podano na wizie. Podczas jednej wizyty można w Chinach legalnie przebywać tylko taką ilość dni, jaką podano w wizie. Każdorazowy okres pobytu liczy się od dnia wjazdu na terytorium Chin.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych typów wiz:
Wiza turystyczna (L)
Cel podróży: zwiedzanie, wizyta u rodziny lub znajomych, załatwianie spraw prywatnych.
Należy złożyć komplet podstawowych dokumentów.
Wiza służbowa (F)
Cel podróży: służbowa wizyta na zaproszenie (w tym: kontakty handlowe, współpraca naukowo-techniczna, wymiana kulturalna); kursy, szkolenia i praktyki, nie trwające dłużej niż 6 miesięcy.
Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić aktualne zaproszenie z Chin (nie wymaga się oryginału dokumentu). Osoby ubiegające się o wizę wielokrotną muszą przedstawić oryginał zaproszenia wystawionego przez upoważnioną instytucję w Chinach.
Marynarze wyjeżdżający do portu w Chinach powinni dodatkowo przedstawić książeczkę marynarza oraz pismo od armatora.
Wiza studencka (X)
Cel podróży: pobieranie nauki w Chinach, uczestnictwo w kursach i praktykach trwających dłużej niż 6 miesięcy.
Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić: zawiadomienie o przyjęciu do szkoły w Chinach, wniosek wizowy dla cudzoziemców mających studiować w Chinach (formularz JW201 lub JW202) oraz formularz badań lekarskich.
UWAGA:
Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.
Wiza pracownicza (Z)
Cel podróży: podjęcie pracy w Chinach na okres ponad 6 miesięcy.
Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić któryś z następujących dokumentów:
„Zezwolenie na podjęcie pracy przez cudzoziemca", wystawione przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ChRL;
„Potwierdzenie zatrudnienia zagranicznego eksperta",
„Akceptacja zmian w stałym przedstawicielstwie zagranicznej firmy",
„Wyciąg z rejestru stałych przedstawicielstw zagranicznych firm",
„Legitymacja pracownika stałego przedstawicielstwa zagranicznej firmy",
„Zaświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej",
„Zezwolenie na pobyt cudzoziemca w Chińskiej Republice Ludowej", wystawione przez lokalne Biuro Bezpieczeństwa Publicznego w Chinach.
UWAGA:
Posiadacz wizy tego typu powinien w ciągu 30 dni od wjazdu do Chin dopełnić formalności pobytowych w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego. W przeciwnym razie jego pobyt stanie się nielegalny.
Wiza tranzytowa (G)
Cel podróży: tranzyt przez Chiny w drodze do innego kraju lub regionu.
Oprócz podstawowych dokumentów, należy przedstawić ważną wizę do kraju (regionu) docelowego oraz bilet zawierający odpowiednie odcinki podróży.
Wiza dla dzieci wpisanych do paszportu innej osoby
Wnioskodawca podróżujący z dzieckiem, które jest wpisane do jego paszportu, powinien zaznaczyć ten fakt na swoim wniosku wizowym oraz załączyć fotografię dziecka (format paszportowy).
Wiza grupowa
Wizy grupowe dzieli się na dwa rodzaje: wizy grupowe turystyczne i wizy grupowe służbowe.
UWAGA: Do uzyskania wizy grupowej nie wymaga się przedstawienia indywidualnych wniosków wizowych uczestników wyjazdu.
Wiza grupowa turystyczna (L)
Cel podróży: zwiedzanie Chin.
Warunek: musi być przynajmniej 9 uczestników; wszyscy oni muszą razem przekraczać granice.
Wymagane dokumenty:
Zaproszenie grupowe wystawione przez Krajowe Biuro Turystyki ChRL, Biuro Turystyki danej prowincji, regionu autonomicznego lub miasta wydzielonego, albo przez biuro podróży upoważnione przez chiński rząd; ponadto zawiadomienie z polskiego biura podróży oraz trzy egzemplarze „Listy uczestników turystycznego wyjazdu grupowego" (wydruk komputerowy z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu).
Wiza grupowa służbowa (F)
Cel podróży: udział w zawodach sportowych, wystawach, targach, uroczystościach lub składanie przyjacielskich wizyt w Chinach.
Warunek: musi być przynajmniej 9 uczestników; wszyscy oni muszą razem przekraczać granice.
Wymagane dokumenty:
Zaproszenie grupowe wystawione przez instytucję upoważnioną przez chiński rząd; ponadto trzy egzemplarze „Listy uczestników służbowego wyjazdu grupowego" (wydruk komputerowy z poprawnymi danymi każdej osoby: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, nr paszportu).

 

POBIERZ WNIOSEK O WIZĘ

Wyślij pytanie
Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Pytanie
Przepisz kod z obrazka
(Kliknij aby odświeżyć)