58 767-71-08
nasza infolinia
NASZE BIURA
adresy i kontakty
O NAS galeria/certyfikaty
CEL PODRÓŻY:
WYJAZD Z:
TERMIN OD: DO:
Strona główna › NASZA OFERTA › WIZY - POŚREDNICTWO › Wizy na BIAŁORUŚ

Wizy na BIAŁORUŚ

POBIERZ WNIOSEK O WIZĘ

1. Czas oczekiwania na wizę: ( dokumenty składamy do konsulatu we wtorki i czwartki )

w trybie normalnym - 5 dni roboczych
w trybie ekspresowym - w ciągu jednego dnia

2. Podstawowe dokumenty potrzebne do uzyskania wizy:

- paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty zakończenia wizy, z min. 2 wolnymi stronami obok siebie
- KOMPUTEROWO wypełniony kwestionariusz wizowy (wniosek mozna pobrać z naszej strony)
- 1 zdjęcie biometryczne ( kolorowe, aktualne, na wprost gdzie twarz zajmuje 70-80 % zdjęcia)
- dokument, na podstawie którego bedzie wydana wiza ( patrz rodzaje wiz )
- ubezpieczenie na czas wizy (wystawia biuro Holidays )
- ksero paszportu drugiego rodzica dla osoby niepełnoletniej podróżującej z jednym z rodziców lub samodzielnie
- dokument poświadczający utratę lub zwolnienie z obywatelstwa białoruskiego w przypadku zmiany obywatelstwa

 
3. Rodzaje wiz:

Wiza turystyczna do 10 dni:
- na podstawie vouchera (potwierdzonego przez stronę białoruską i na podstawie opłaconej rezerwacji hotelu) ,

Wiza prywatna:
a) jednokrotna do 30 dni - na podstawie skanu zaproszenia obywatela Białorusi i skanu jego paszportu,

b) wielokrotna - na podstawie oryginału zaproszenia wydanego przez Departament ds. Obywatelstwa i Migracji MSW Białorusi w miejscu zamieszkania obywatela Białorusi. W zaproszeniu musi być podane: nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania, i telefon osoby zapraszającej i osoby zapraszanej, cel podróży, termin, ilość dni pobytu i ilośc wjazdów. Lub zaproszenie obywatela Białorusi podpis, którego będzie poświadczony przez konsula Białoruskiego (również w przypadku zaproszenia dziecka, małżonka, rodziców, brata, siostry, dziadków)

- ksero 31 i 33 strony paszportu obywatela Białorusi
- zobowiązanie osoby zapraszającej o ponoszeniu kosztów utrzymania i rejestracji
- we wniosku wypełnić: punkt 21 nazwisko osoby zapraszającej, punkt 22 adres tej osoby.

Wiza służbowa:
a) jednokrotna i dwukrotna do 30 dni
- na podstawie skanu zaproszenia od partnera Białoruskiego (druk dostepny w biurze Holidays)

b) wielokrotna
- na podstawie oryginału zaproszenia od partnera Białoruskiego (druk dostępny w biurze Holidays)
- wyciąg (oryginał) z Jednolitego Państwowego Rejestru osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych odnośnie zapraszającej organizacji białoruskiej,
- Oryginał Kontraktu o współpracy między białoruskim a polskim partnerem,
- zaświadczenie polskiej firmy, że osoba ubiegająca sie o wizę jest zatrudniona w polskiej firmie, która zawarła w/w kontrakt
- we wniosku wypełnić: punkt 21 nazwa firmy na Białorusi, punkt 22 adres tej firmy

 Wiza dla kierowcy: (docelowa)
- podanie adresowane do konsulatu (na papierze firmowym) z firmy polskiej z prośbą o wystawnie wizy
- zaświadczenie ze stowarzyszenia - ZMPD
- ksero licencji
- ksero umowy o pracę
- ksero poprzedniej wizy (w przeciwnym razie wiza będzie wydana na 365 dni ale z łącznym pobyten na 90 dni)

Wiza tranzytowa:
- kopia wizy państwa docelowego

Z opłat wizowych są zwolnione:
- dzieci poniżej 6 roku życia,
- uczniowie, studenci, doktoranci i towarzyszący im nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów na wyższej uczelni lub udziału w szkoleniach
- naukowcy, wyjeżdżający w celu prowadzenia badań naukowych,
- w indywidualnych przypadkach uczestnicy imprez o chrakterze kulturalnym, naukowo-technicznym, sportowym po przedłożeniu potwierdzających to dokumentów, jeśli przybycie na terytorium Białorusi wiąże się ze wspieraniem zainteresowań kulturalnych, interesów w dziedzinie polityki zagranicznej, polityki współpracy rozwojowej lub w innych społecznie ważnych dziedzinach
- osoby wyjeżdżające do chorych bliskich krewnych na podstawie zaświadczenia lekarskiego
- osoby wyjeżdżające na pogrzeb bliskich krewnych na podstawie aktu zgonu

5. Opłaty konsularne:

Rodzaj wizy

Opłata

tryb normalny

Opłata

tryb expresowy

Wiza prywatna, służbowa 1-krotna do 30 dni 25 EURO 50 EURO
Wiza prywatna, służbowa 2-krotna do 30 dni 35 EURO 70 EURO
Wiza prywatna, służbowa wielokrotna do 3 miesięcy 60 EURO 120 EURO
Wiza turystyczna 1-krotna 25 EURO 50 EURO
Wiza prywatna, służbowa wielokrotna na 1 rok 60 EURO 120 EURO
Wiza tranzytowa 1-krotna 10 EURO 20 EURO
Wiza tranzytowa 2-krotna 15 EURO 30 EURO
Wiza tranzytowa wielokrotna 35 EURO 70 EURO

UWAGA:

OSOBY POSIADAJĄCE WIZĘ TRANZYTOWĄ BIAŁORUSKĄ MOGĄ RÓWNOCZEŚNIE UBIEGAĆ SIĘ O WIZĘ POBYTOWĄ


KONSULAT MA PRAWO ODMÓWIĆ WYDANIA WIZY BEZ PODANIA PRZYCZYNY I ZWROTU KOSZTÓW

ZNIŻKI:

Dzieci do lat 6 otrzymują wizy bezpłatnie. 

 POBIERZ WNIOSEK O WIZĘ

Wyślij pytanie
Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Pytanie
Przepisz kod z obrazka
(Kliknij aby odświeżyć)